Εσωτερικές Πόρτες Laminate

  • Πορτόφυλλο και Κάσωμα Πλακάζ
  • Επενδυμένα Laminate Επίπεδα
  • Δυνατότητα δημιουργίας όλων των σχεδίων με βέργα αλουμινίου

 

ΕΘ.01

ΕΘ.02

ΕΘ.03
ΕΘ.04 ΕΘ.05 ΕΘ.06 ΕΘ.07
ΕΘ.08 ΕΘ.09 ΕΘ.10