Πόρτες Ασφαλείας Μηχανικής Τεχνολογίας

  • Οικονομικές και ανθεκτικές
  • Κατασκευή με σύχρονα μηχανήματα
  • Επιλογή αυτόνομου συναγερμού της πόρτας ανάλογα με την κατηγορία
  • Καταλληλες για διαμερίσματα με πιο απλή θωράκιση (Μηχανικούς - Εργολάβους)

ΚΘ1 vτ Απλή θωράκιση με 0,7χιλ. σε 12 σημεία κλειδώματος

ΚΘ2 vτ Θωράκιση με 1χιλ. θωρακισμένη κάσα σε 'Π'

ΚΘ3 vτ Θωράκιση με 20 κλειδώματα